TECHNOPORTA

WARTOŚĆ PROJEKTU

48 975 744,55 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

19 590 297,82 PLN

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „TechnoPORTA. Inteligentna, customizowana linia technologiczna do zautomatyzowanej produkcji drzwi technicznych” numer POIR.01.01.02-00-0095/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

LOGPORTA

WARTOŚĆ PROJEKTU

18 523 673,91 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

3 571 870,00 PLN

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „LogPorta. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w optymalizacji działalności produkcyjno-logistycznej” numer RPWM.01.02.02-28-0011/17 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

PORTAFRAME

WARTOŚĆ PROJEKTU

40 771 306,25 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

16 617 475,00 PLN

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „PortaFRAME. Inteligentna technologia zautomatyzowanej produkcji customizowanych ościeżnic technicznych” numer POIR.01.01.01-00-0775/18 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.