Dla akcjonariuszy - PORTA DRZWI

Dla akcjonariuszy

Dziękujemy, że nam zaufałeś. Zgromadziliśmy tu wszystkie niezbędne informacje, jak zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Podzieliliśmy je tak, by pomóc Ci szybko odnaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują.

Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy Porta KMI Poland spółka akcyjna oraz innych osób uprawnionych z akcji i pełnomocników Akcjonariuszy.

Dnia 22 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały przewidziane w art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.