Dla sygnalisty

Komunikat od Zarządu

I. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE PRACOWNIKÓW

Spełniając obowiązek wdrożenia regulaminu dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa zgodnego z Ustawą, umożliwiamy zgłaszanie naruszeń następującymi kanałami komunikacji:

  • System informatyczny dedykowany do rejestracji zgłoszeń: porta.zalezymi.pl
  • dedykowany adres e-mail: etyka@porta.com.pl,
  • zgłoszenie listowne na adres: Dział HR PORTA KMI Poland S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

II. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE KONTRAHENTÓW

PORTA KMI Poland S.A. (dalej: PORTA) dokłada należytej staranności do prowadzenia działalności w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, standardami i dobrymi praktykami, a także wartościami, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w Kodeksie Etyki PORTA.

Poszanowanie prawa i wartości etycznych jest dla nas kluczową przesłanką, zarówno w relacjach z naszymi klientami, jak i dostawcami, podwykonawcami oraz innymi podmiotami, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności. Budujemy długofalowe relacje oparte na szacunku, zarówno wzajemnym, jak i wobec przyjętych zasad. Podejmujemy nieprzerwane działania na celu osiągania najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

To co nas wyróżnia to otwartość oraz umiejętność wsłuchiwania się w uwagi naszych klientów i partnerów. Mając to na uwadze, PORTA udostępnia dedykowany kanał do informowania o naruszeniach, jak i wszelkich nieprawidłowościach, które zidentyfikują Państwo w ramach działalności PORTA lub jej dostawców oraz podwykonawców.

Udostępniony kanał informowania o naruszeniach jest zgodny z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Mając to na uwadze, PORTA gwarantuje ochronę poufności osoby dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze, a także kategoryczny brak działań odwetowych oraz represyjnych w stosunku do osób, które takiego zgłoszenia dokonały z zastrzeżeniem dokonania zgłoszenia z poszanowaniem wymogów określonych przez właściwe w tym zakresie przepisy prawa.

Zgłoszenia naruszenia prawa lub nieprawidłowości, mogą Państwo dokonać za pomocą systemu informatycznego dedykowanego do rejestracji zgłoszeń: porta.zalezymi.pl

Obowiązkek RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORTA KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie (84-239), ul. Szkolna 54, KRS: 0000838758. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w przypadku podjęcia zgłoszenia. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Państwu praw dostępne tutaj