Arena Lublin - Obiekty użyteczności publicznej - Realizacje - PORTA...

Lublin

Arena Lublin

Arena Lublin wyposażona jest w zadaszone trybuny (dokładnie 15 400 miejsc siedzących, numerowanych) z wydzielonym sektorem VIP na 650 miejsc oraz w wbudowany w bryłę stadionu budynek główny o pow. około 8800 m2. Znajduje się w nim zaplecze szatniowo-socjalne i sanitarne dla zawodników, dziennikarzy oraz strefa VIP. W budynku głównym znajduje się również strefa odnowy biologicznej i sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i techniczne.

W budynku komercyjnym o powierzchni ok 700 m2, zlokalizowanym w podtrybuniu, przewidziano sklep sportowy, dwa gabinety kosmetyczne, pub sportowy, natomiast w pozostałej części podtrybunia zaplanowane zostały: bary, sanitariaty i punkty pierwszej pomocy.

Lokalizacja

Lublin, ul. Stadionowa 1

Realizacja

2014