PORTA DRZWI | Producent drzwi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy, że nam zaufałeś. Zgromadziliśmy tu wszystkie niezbędne informacje, jak zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Podzieliliśmy je tak, by pomóc Ci szybko odnaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują.

Administartorem serwisów https://www.porta.com.plhttps://www.vertedrzwi.eu oraz administratorem Twoich danych osobowych jako użytkownika tych serwisów jest Porta KMI spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423.

privacy

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Opracowaliśmy politykę prywatności, gdzie odnajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie dane, w jaki sposób i dlaczego je gromadzimy. Dowiesz się również jak chronimy dane osobowe i jak można się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych.

JAK REALIZUJEMY
OCHRONĘ PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby w oparciu o obowiązujące prawo zagwarantować poufność Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody zebraliśmy tu wszystkie informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) zwane dalej RODO).

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez Twojej zgody przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej https://www.porta.com.pl i https://www.vertedrzwi.eu, potwierdzasz pełną akceptację poniższych zasad:

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które jednoznacznie Cię nie identyfikują, są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszych serwisów.

W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania) poprosimy Cię o podanie poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane za Twoją zgodą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Ciebie zgody oraz wymogami RODO.

Dobrowolnie podając swoje dane osobowe, oświadczasz, że są one zgodne z prawdą.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasze strony internetowe są zabezpieczone, by skutecznie chronić zebrane dane przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Ciebie zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Zakres publikowanych informacji

Informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Dane użytkownika mogą być udostępniane przez administratora następującym podmiotom:

 • podmiotom trzecim z nami współpracującymi – usługodawcom i podwykonawcom współpracującym z administratorem w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w celu obsługi stron internetowych (np.: dostawcom usług IT, dostawcom hostingu, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);
 • Uprawnionym organom publicznym.

W przypadku powierzania Twoich danych osobowych wymagamy od podmiotów trzecich (naszych usługodawców) zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu. W stosunku do danych osobowych Użytkownika zawartych w plikach cookies, możemy zastosować profilowanie, czyli dopasowanie dla Ciebie treści wyświetlanych komunikatów na stronie do Twoich preferencji w zakresie i w związku ze statystyką marketingową oraz optymalizacją działania naszych serwisów. Nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji dotyczących Twoich danych osobowych, które mogłyby wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogłyby wpłynąć na Twoją sytuację.

Dostęp do Twoich danych osobowych i Twoje prawa

W każdym momencie masz prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.porta.com.pl oraz https://www.vertedrzwi.eu jest Porta KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000838758.

Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz się skontaktować pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora.

Twoje dane osobowe, przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy lub do momentu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Ciebie, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas dłuższego okresu ich przechowywania.

Z wymienionych powyżej, przysługujących Ci praw możesz skorzystać za pośrednictwem poczty email oraz poczty tradycyjnej z wykorzystaniem adresu inspektora ochrony danych lub administratora wskazane powyżej.

W terminie do miesiąca od otrzymania Twojego żądania dotyczącego praw udzielimy Ci odpowiedzi w nawiązaniu do Twojego żądania. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W przypadku, gdy Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, szczególnie ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację Twojego wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z Twoim nadmiernym żądaniem, o czym Cię poinformujemy.

W przypadku niezadowolenia z uzyskanej od inspektora ochrony danych lub administratora odpowiedzi, masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)..

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasze strony internetowe nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem, w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasze strony internetowe bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Zasady zachowania poufności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Cię o tym fakcie. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.

Kontakt

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na naszych stronach internetowych, czy też sposobów utrzymywania z nimi kontaktów, prosimy o wysłanie pytań lub uwag pod adres IOD_PORTA@baltis.pl.

Z naszym inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Reiter, skontaktujesz się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora.

Wykorzystanie plików cookie

Strony używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki internetowej. Kiedy Twoja przeglądarka internetowa ponownie połączy się z naszymi stronami internetowymi, strony internetowe rozpoznają rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, w tym naszych stron internetowych.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, aby usprawniać funkcjonowanie stron, zapewniając Ci bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Tobie dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje Twoje zachowanie na stronie. Informacje o Tobie przekazujemy usługodawcy w sposób zanonimizowany, który nie pozwala usługodawcy na jednoznaczną identyfikację Twoich danych osobowych. Google udostępniło dodatek do najpopularniejszych przeglądarek internetowych pozwalający Ci na blokowanie działania narzędzia Google Analitics. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone kliknij tu: https://policies.google.com/privacy

Serwisy obce, do których linki pojawiają się na naszych stronach internetowych mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających Twoim upodobaniom i Twoim zachowaniom. Zalecamy więc zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów. W szczególności takie cookies to:

 • Facebook – informacje o odwiedzanych witrynach i wykorzystywanych aplikacjach Facebook, informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika bez żadnego dalszego działania z jego strony. Polityka prywatności serwisu Facebook, zasady stosowania plików cookies dostępne pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/,
 • Instagram – informacje o odwiedzinach witryny i wykorzystywanych usługach Instagram, informacje o logowaniu oraz dostosowaniu treści reklamowej do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Instagram oraz informacja o plikach cookies znajdują się na stronie https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig,
 • Youtube – informacje o preferencjach użytkownika oraz liczydło kliknięć, dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Youtube dostępna pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
 • Wp.pl – informacje o preferencjach użytkownika, informacje o dostosowaniu treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu wp.pl dostępna pod tym adresem https://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b893,
 • OnAudience.com – dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.onaudience.com/privacy-policy,
 • Beep.bi – zanonimizowane zbiorcze analizy danych preferencji reklamowych użytkowników. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.deep.bi/privacy,

Nie odpowiadamy za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.

Cookies identyfikuje Cię jako użytkownika naszych stron internetowych, co pozwala na dopasowanie treści naszych stron internetowych, z których korzystasz, do Twoich potrzeb. Zapamiętując Twoje preferencje w plikach cookies, nasze strony internetowe umożliwiają odpowiednie dopasowanie kierowanych do Ciebie reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi naszych stron internetowych, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej organizacji w celu optymalizacji naszych działań.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych jest dostępna na poszczególnych stronach:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np.: newsletter).

go up