Dla akcjonariuszy | PORTA DRZWI

Dla akcjonariuszy

 • Dnia 30 grudnia 2021 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały zmieniające uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 grudnia 2020 r.

 • Informacja o realizowanej strategii podatkowej Porta KMI Poland S.A. za rok podatkowy 2020

 • Dnia 30 lipca 2021 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany sposobu reprezentacji oraz przyjęty zostanie tekst jednolity Statutu Spółki.

 • Dnia 10 czerwca 2021 r. u Notariusza w Gdyni odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały na podstawie art. 395 § 2 i art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki jak i uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • Dnia 11 grudnia 2020 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • Dnia 6 października 2020 r. o godzinie 10.30 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały na podstawie § 29 ust. 1 plt. a) Statutu Spółki.

 • Dnia 22 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały przewidziane w art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

 • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
  z dnia 23 czerwca 2020 r.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), PORTA KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
  W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
  Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 677-81-00.

 • Dnia 11 maja 2020 r. o godzinie 16.00 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie przeniesienia części kapitału rezerwowanego na kapitał zapasowy.

 • Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy Porta KMI Poland spółka akcyjna oraz innych osób uprawnionych z akcji i pełnomocników Akcjonariuszy.

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ