Obowiązek informacyjny - newsletter

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k.
 • Nasze dane kontaktowe to: info@porta.com.pl, adres korespondencyjny Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes ADO) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: 
  • marketing produktów własnych, 
  • współpraca z Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54, (84-239), 
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania newsletteru
 • Odbiorcą danych osobowych jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54, (84-239 );
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać podmioty współpracujące z ADO świadczące usługi zarządzania portalem.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 • Informujemy o przysługującym prawie do 
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych, 
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, 
  • cofnięcia zgód,

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail IOD_PORTA@baltis.pl z IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ