PORTA DRZWI

Obowiązek informacyjny - newsletter

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Porta KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239) KRS: 0000838758.
 • Nasze dane kontaktowe to: info@porta.com.pl, adres korespondencyjny Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
 • Z Inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem ADO.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
  • prawnie uzasadnionego interesu ADO, czyli art. 6 ust 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów i usług własnych lub dochodzenie i obrona przed roszczeniami
  • wyrażonej zgody, czyli art. 6 ust 1 lit a RODO
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania newsletteru
 • Odbiorcą danych osobowych są podmioty współpracujące z ADO świadczące usługi zarządzania portalem w tym w szczególności usługodawcy IT, hostingu, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz obrony i dochodzenia roszczeń.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać podmioty współpracujące z ADO świadczące usługi zarządzania portalem.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również do momentu cofnięcia wyrażonej zgody
 • Informujemy o przysługującym prawie do 
  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania
  • cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie,

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się za pomocą e-mail IOD_PORTA@baltis.pl z IOD lub korespondencyjnie na wskazane powyżej adresy z IOD lub ADO.

 • ADO nie planuje przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • ADO nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany w tym nie dokonuje profilowania Twoich danych.
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ