Kariera

Chciałbyś u nas pracować? Sprawdź kogo szukamy:

Jeśli chciałbyś / chciałabyś u nas pracować, a żadna z aktualnych ofert nie jest tym czego szukasz,
kliknij w poniższy link, wypełnij krótki kwestionariusz i prześlij nam swoje CV.

Skontaktujemy się jeśli będziemy poszukiwać osoby o Twoich kompetencjach i kwalifikacjach.

APLIKUJ

Rekrutacja

W PORTA wyznajemy zasadę, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są ludzie. Zależy Nam, aby czuli satysfakcję z pracy oraz aktywnie uczestniczyli w życiu firmy. Kluczowym elementem procesu rekrutacji jest rozmowa. To doskonały moment, by poznać osobę, przedstawić jej zasady funkcjonowania organizacji oraz wymienić wzajemne oczekiwania.

 

Rozwój

W PORTA staramy się budować miejsce pracy, w którym każdy może wzbogacać swoją wiedzę oraz rozwijać posiadane umiejętności. Oferujemy szkolenia merytoryczne, mające ułatwiać realizację codziennych zadań. Pracownicy produkcyjni mają możliwość zwiększania swoich uprawnień dzięki certyfikowanym kursom. PORTA wspiera realizację planów i aspiracje swoich pracowników przez dofinansowywanie studiów. Umożliwiamy także zdobywanie doświadczeń w innych działach i fabrykach w Polsce i Rumunii.

 

Różnorodność

Tworzymy środowisko pracy oparte na różnorodności, w którym każdy może liczyć na indywidualne podejście. Jesteśmy otwarci na młodych ludzi, ich energię, dynamikę i świeże spojrzenie. Zdajemy sobie sprawę, że wejście na rynek pracy wiąże się z pokonaniem wielu barier. Dlatego opracowaliśmy szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie tego procesu. Współpracujemy z akademickimi Biurami Karier. Posiadamy programy praktyk i staży skierowane do uczniów oraz studentów.

Organizujemy konkursy dla młodych projektantów, a ich laureatom umożliwiamy zaprezentowanie swoich prac na prestiżowych targach branżowych. Wiele spośród tych osób zostaje z nami na dłużej. Jesteśmy przekonani, że PORTA jest dla młodych ludzi idealnym miejscem do zdobycia cennego doświadczenia oraz przyswojenia wzorców biznesowych niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Doceniamy również doświadczenie i dojrzałość. W PORTA doświadczeni pracownicy mogą wykorzystywać posiadaną wiedzę i dzielić się nią z innymi.

 

Odpowiedzialność

W PORTA chcemy, aby każdy pracownik czuł, że może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony kolegów i koleżanek. Mimo różnych obowiązków realizowanych każdego dnia, wszyscy stanowimy jeden zespół. Staramy się budować przyjazne miejsce pracy. Zwyczajem w Naszej firmie jest organizowanie spotkań świątecznych i balów dla dzieci. Nasi pracownicy mają okazję poznać się lepiej podczas imprez firmowych, wyjazdów integracyjnych połączonych z targami branżowymi i zajęć sportowych. Ceniąc wartości rodzinne, umożliwiamy młodym mamom powrót do pracy oraz podchodzimy ze zrozumieniem w stosunku do próśb pracowników wynikających z ich ważnych życiowych potrzeb.

PORTA wpisuje się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy lokalne inicjatywy kulturalno-oświatowe, współpracujemy z okolicznymi szkołami i klubami sportowymi. Uważamy, że na każdej organizacji spoczywa obowiązek wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonuje.

Potwierdzeniem Naszych starań i dobrej opinii, jaką cieszy się Nasza firma, jest tytuł Solidnego Pracodawcy uzyskany w 2014 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami i aplikowania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k.
 • Nasze dane kontaktowe to: info@porta.com.pl, adres korespondencyjny Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a (zgoda), b (do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Odbiorcą danych osobowych jest:
  • Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54, (84-239 );
  • eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji procesów rekrutacji,
  • Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji.
 • Dane będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia;
  • realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO przez okres wypełnienia tych obowiązków;
 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych ADO dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Natomiast wobec jego braku Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu akcji rekrutacyjnej, na którą odpowiedziałeś/aś.
 • Informujemy o przysługującym prawie do
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody lub realizacji umowy.
  • cofnięcia zgody.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail IOD_PORTA@baltis.pl z IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm. ) ), działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm. ) ), działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm. ) ),