Porta - oferty pracy | PORTA DRZWI

Kariera

Zobacz jak pracuje się w PORTA

Chciałbyś u nas pracować? Sprawdź kogo szukamy:

Jeśli chciałbyś / chciałabyś u nas pracować, a żadna z aktualnych ofert nie jest tym czego szukasz,
kliknij w poniższy link, wypełnij krótki kwestionariusz i prześlij nam swoje CV.

Skontaktujemy się jeśli będziemy poszukiwać osoby o Twoich kompetencjach i kwalifikacjach.

APLIKUJ

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Porta KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239), KRS: 0000838758. Dane zbierane i przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia wyrażonej zgody. Wysyłając aplikację na adres email wskazany w ogłoszeniu zawierające dane wykraczające poza dane wymagane przez obowiązujące przepisy wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a „RODO” do celów przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna w ogłoszeniu.

W treści CV prosimy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza dane wymagane przepisami obowiązującego prawa przesłane w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.

Rekrutacja

W PORTA wyznajemy zasadę, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są ludzie. Zależy Nam, aby czuli satysfakcję z pracy oraz aktywnie uczestniczyli w życiu firmy. Kluczowym elementem procesu rekrutacji jest rozmowa. To doskonały moment, by poznać osobę, przedstawić jej zasady funkcjonowania organizacji oraz wymienić wzajemne oczekiwania.

 

Rozwój

W PORTA staramy się budować miejsce pracy, w którym każdy może wzbogacać swoją wiedzę oraz rozwijać posiadane umiejętności. Oferujemy szkolenia merytoryczne, mające ułatwiać realizację codziennych zadań. Pracownicy produkcyjni mają możliwość zwiększania swoich uprawnień dzięki certyfikowanym kursom. PORTA wspiera realizację planów i aspiracje swoich pracowników przez dofinansowywanie studiów. Umożliwiamy także zdobywanie doświadczeń w innych działach i fabrykach w Polsce i Rumunii.

 

Różnorodność

Tworzymy środowisko pracy oparte na różnorodności, w którym każdy może liczyć na indywidualne podejście. Jesteśmy otwarci na młodych ludzi, ich energię, dynamikę i świeże spojrzenie. Zdajemy sobie sprawę, że wejście na rynek pracy wiąże się z pokonaniem wielu barier. Dlatego opracowaliśmy szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie tego procesu. Współpracujemy z akademickimi Biurami Karier. Posiadamy programy praktyk i staży skierowane do uczniów oraz studentów.

Organizujemy konkursy dla młodych projektantów, a ich laureatom umożliwiamy zaprezentowanie swoich prac na prestiżowych targach branżowych. Wiele spośród tych osób zostaje z nami na dłużej. Jesteśmy przekonani, że PORTA jest dla młodych ludzi idealnym miejscem do zdobycia cennego doświadczenia oraz przyswojenia wzorców biznesowych niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Doceniamy również doświadczenie i dojrzałość. W PORTA doświadczeni pracownicy mogą wykorzystywać posiadaną wiedzę i dzielić się nią z innymi.

 

Odpowiedzialność

W PORTA chcemy, aby każdy pracownik czuł, że może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony kolegów i koleżanek. Mimo różnych obowiązków realizowanych każdego dnia, wszyscy stanowimy jeden zespół. Staramy się budować przyjazne miejsce pracy. Zwyczajem w Naszej firmie jest organizowanie spotkań świątecznych i balów dla dzieci. Nasi pracownicy mają okazję poznać się lepiej podczas imprez firmowych, wyjazdów integracyjnych połączonych z targami branżowymi i zajęć sportowych. Ceniąc wartości rodzinne, umożliwiamy młodym mamom powrót do pracy oraz podchodzimy ze zrozumieniem w stosunku do próśb pracowników wynikających z ich ważnych życiowych potrzeb.

PORTA wpisuje się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy lokalne inicjatywy kulturalno-oświatowe, współpracujemy z okolicznymi szkołami i klubami sportowymi. Uważamy, że na każdej organizacji spoczywa obowiązek wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonuje.

Potwierdzeniem Naszych starań i dobrej opinii, jaką cieszy się Nasza firma, jest tytuł Solidnego Pracodawcy uzyskany w 2014 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami i aplikowania.

 

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ