Tęsknimy za wspólnotą? Wyniki badań są jednoznaczne

Oceń artykuł:

0%
0%

Instytut badawczy NEUROHM Polska oraz marka PORTA DRZWI ogłosiły wyniki badań społecznych. Wnioski skłaniają do optymizmu.

Tęsknimy za wspólnotą? Wyniki badań są jednoznaczne

Gdy mowa o otwartości Polaków, przychodzą na myśl przeciwstawne stereotypy. Z jednej strony, tradycyjna polska gościnność, z przysłowiowym "zastaw się, a postaw się", ale i szczerą serdecznością. Z drugiej, mniej chwalebnej, nieufność względem obcych – ludzi, pomysłów i idei. Badanie przeprowadzone pod hasłem "Za drzwiami Polaków" miało pokazać, jak w rzeczywistości ceniona jest otwartość. W celu uzyskania jak najwiarygodniejszych danych, jako metodę badawczą wybrano Biocode TM. Mierząc czas reakcji, badacze sprawdzali, na ile deklarowane odpowiedzi są zgodne z rzeczywistymi odczuciami badanych. Im szybciej padała odpowiedź, tym bliższa była poglądom ankietowanego. Metoda została wybrana ze względu na delikatny temat – niełatwo przyznać się do niepopularnych poglądów. 

Wyniki badania sugerują, że Polacy uważają się na ogół za otwartych na zmiany. Sądzi tak około 80 proc. ankietowanych. Co ważne, wynik ten nie jest podyktowany tylko modą czy poczuciem, że tak właśnie wypada odpowiedzieć, ale jest potwierdzony przez emocje badanych. Pewność odpowiedzi była wysoka, zwłaszcza w przypadku pytań ogólnych. Ze stwierdzeniem "jestem otwarty na nowe doświadczenia" zgodziło się 83 proc. ankietowanych, a emocjonalna pewność była wysoka. Podobnie wyglądały inne odpowiedzi: "chętnie odwiedzam nowe miejsca" (82 proc.), "korzystam z możliwości, które daje mi życie" (80 proc.) czy "jestem otwarty na nowe wyzwania" (78 proc.). Otwartość w komunikacji i chęć zdobywania nowych doświadczeń są typowe zarówno dla młodszych, jak i starszych respondentów.

Otwartość, ale na co?

Badanie podzielone zostało na kilka obszarów. Kolejne działy dotyczyły m.in. relacji z najbliższymi, ze społeczeństwem, poczucia zgodności z samym sobą, akceptacji dla nowych technologii i zmian obyczajowych. Również te szczegółowe pytania potwierdziły otwartość na doświadczenia. Wyniki okazały się jednak dużo bardziej zróżnicowane niż przy stwierdzeniach ogólnych.

Na jaw wyszły też pewne rozbieżności między deklarowaną postawą a rzeczywistością. Tak więc przeszło 80 proc. badanych szczerze twierdzi, że ważne są dla nich otwartość w komunikacji z bliskimi, relacje z rodziną i wspólne spędzanie czasu. Zdają sobie przy tym sprawę, jak ważna jest jakość tego czasu, jednak nie zawsze potrafią wcielić postanowienia w życie. Pod stwierdzeniem "staram się ograniczać telefon na rzecz bliskich w czasie wolnym" podpisało się 67 proc. respondentów, ale już pewność postawy okazała się niska. Ankietowani byli tylko umiarkowanie pewni stwierdzeń "zacieśnianie relacji z partnerką jest dla mnie ważne" (88 proc.) i "mam odwagę szczerze rozmawiać".

Sąsiedzi – społeczeństwo, czyli polskie przysłowia o gościnności a rzeczywistość

Zgodnie z raportem 83 proc. ankietowanych szanuje inne narodowości, choć już na ludzi innych narodowości w Polsce otwartych jest 64 proc. "Jestem otwarty na odmienność" – tak uważa 63 proc. badanych. O jeden punkt procentowy więcej deklaruje otwartość na ludzi innych wyznań, przy czym pewność odpowiedzi jest w tym wypadku niska. Badacze nie analizowali stosunku względem poszczególnych religii, a jest to czynnik bardzo istotnie wpływający na odpowiedzi. Badanie CBOS "Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii" (październik 2012) wykazało różnice sięgające kilkudziesięciu procent.

Związki homoseksualne akceptowane są przez 50 proc. ankietowanych, przy czym pewność tej postawy jest wysoka.

Wbrew stereotypom Polacy okazują się chętni do poznawania sąsiadów i nawiązywania z nimi relacji. Deklaruje to 60 proc. respondentów. Rzeczywiście w ostatnich latach maleje popularność zamkniętych osiedli, budowanych masowo jeszcze kilka lat temu. Wygląda na to, że tęsknimy za życiem we wspólnocie.

Z deklaracji wynika, że ankietowani "chętnie pomagają innym" (79 proc.) i "chętnie wspierają akcje charytatywne" (57 proc.). Spora różnica sugeruje, że cenione są inne formy pomocy, może mniej zorganizowane i formalne. W pierwszym pytaniu istotne jest też ogólne sformułowanie, "innymi" - mogą być też osoby z bliskiego kręgu, znajomi czy sąsiedzi.

Słuchać siebie

Według badaczy zaskakujące rezultaty dała część ankiety zatytułowana: "otwartość na własne potrzeby". Deklaracje wskazują, że aż 90 proc. uczestników zgadza się ze stwierdzeniem: "życie w zgodzie z samym sobą jest dla mnie ważne". Mimo tych deklaracji pewność jest na średnim poziomie, na co dzień często o sobie zapominamy. Podobnie jest z pytaniem o zmianę nawyków żywieniowych. Wygląda na to, że chcielibyśmy odżywiać się zdrowiej, ale pożegnać się z tradycyjną kuchnią bywa trudno.

Nowe wnętrze

Otwartość na nowe technologie okazała się wyższa (83 proc.) niż na trendy wnętrzarskie. "Jestem otwarty na designerską stylistykę" – twierdzi 48 proc. ankietowanych, i to bez przekonania. Na awangardową architekturę otwiera się 47 proc. badanych. Z drugiej strony, w nowoczesnych wnętrzach lubi przebywać 67 proc. badanych, a żywe kolory w swoim otoczeniu akceptuje 73 proc. Wyniki badania sugerują, że Polaków łatwiej skłonić do kupowania produktów polskich marek (77 proc.) niż zagranicznych (46 proc.).

Konflikt pokoleń?

Badacze podzielili ankietowanych na pięć grup wiekowych, od 18-24 do 56-65 lat. Zakres i odpowiedzi na poszczególne pytania w każdej z nich przedstawia się nieco inaczej. Najmłodsi najmniej dbają o relacje z rodziną (72 proc., średnia emocjonalna pewność), z wiekiem znaczenie bliskich rośnie, aż do 92 proc. w ostatniej grupie. Respondenci w wieku 18-24 są najmniej przekonani co do poszanowania dla innych narodowości (7 proc.), zwracania uwagi na potrzeby niepełnosprawnych (60 proc.) czy zdrowego trybu życia (57 proc.). Trudno jednak dostrzec prawdziwy konflikt pokoleń. Wydaje się, że wszystkie grupy można określić jako z reguły otwarte.

Wyniki badania zostały ogłoszone w trakcie konferencji "Za drzwiami Polaków" 22 marca 2017 w Warszawie. Raport przygotowany został na zlecenie marki PORTA DRZWI. Badania metodą Biocode TM online przeprowadzono w dniach 13-23.01.2017 na próbie reprezentatywnej 1201 mieszkańców Polski.

Oceń artykuł:

0%
0%
×

podziel się tym artykułem

Wyślij artykuł swoim znajomym