Porta wśród twórców konsorcjum podmiotów kluczowych technologii drzewnych i leśnych

Oceń artykuł:

0%
0%
W PORTA DRZWI wierzymy, że ścisła współpraca z najlepszymi specjalistami w branży to klucz do rozwoju i przyszłych sukcesów. Dlatego też jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w grupie twórców nowej organizacji, która z pewnością odegra ważną rolę w rozwoju polskiego przemysłu stolarskiego. 
Porta wśród twórców konsorcjum podmiotów kluczowych technologii drzewnych i leśnych

Konsorcjum Technologii Drzewnych i Leśnych to pierwsza tego typu inicjatywa w kraju, będąca przedsięwzięciem niezależnym, oddolnym, definiującym i odpowiadającym na realne potrzeby i wyzwania stojące przed sektorem drzewnym i leśnym w Polsce.

Czym jest konsorcjum handlowe?

Ta tajemniczo brzmiąca nazwa z pewnością wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Konsorcjum to po prostu organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych, które łączy jakiś wspólny cel. Taki rodzaj zrzeszeń jest tworzony na określony w umowie czas, zwykle jeśli chodzi o poważne lub ryzykowne inwestycje.

W jaki sposób powstaje konsorcjum? To proste. Założenie konsorcjum nie wymaga założenia wspólnej siedziby ani nie musi nosić konkretnej nazwy. Podmioty nie zmieniają też kierunku swoich działań prowadzonych do momentu wstąpienia do konsorcjum. W jego ramach wszystkie podmioty realizują powiązane ze sobą działania na rzecz wspólnej polityki finansowej objętej porozumieniem.

Dlaczego konsorcjum?

Konsorcjum Technologii Drzewnych i Leśnych powołane zostało w 2014 r. z inicjatywy przedsiębiorców - liderów polskiego rynku produktów bazujących na surowcu drzewnym oraz przy udziale PGL Lasów Państwowych i wiodących ośrodków badawczych prowadzących prace B+R (Badania i Rozwój) o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności i innowacyjności sektora leśno-drzewnego. Dlaczego postanowiliśmy włączyć się w jego działania?

Konsorcjum to swoista platforma służącą nawiązaniu nowych relacji biznesowych i inicjowaniu przedsięwzięć na styku sektora nauki i gospodarki.

Zrzeszenie ma charakter wielobranżowy (cross-sektorowy) – w kolejne etapy jego działania, obok firm z sektora nowoczesnych technologii drzewnych i leśnych (tworzących tzw. „rdzeń sektora”) zaangażowane będą również przedsiębiorstwa z branż powiązanych, tj. wspierających i zaopatrujących wyżej wymieniony sektor.

To bez wątpienia doskonała okazja do nawiązania nowych, ważnych kontaktów handlowych i do zaprezentowania się szerszej rzeszy potencjalnych współpracowników i zleceniodawców.

PORTA jako członek Konsorcjum Technologii Drzewnych i Leśnych 

Członkostwo w Konsorcjum Technologii Drzewnych i Leśnych to ogromny zaszczyt dla naszej firmy. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc w ramach zrzeszenia współpracować z tak znakomitymi firmami z branży i przedstawicielami szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do pozytywnego rozwoju przemysłu drzewnego. Sobie i innym podmiotom wchodzącym w skład konsorcjum życzymy, aby nowo nawiązane relacje biznesowe w przyszłości zaowocowały wieloma udanymi przedsięwzięciami.

Podmioty zrzeszone w Konsorcjum TDiL – uczestniczące w pracach nad Studium:

1. Andrewex Sp. z o.o.

2. Balic Wood S.A.

3. FAKRO PP Sp. z o.o.

4. Fabryki Mebli FORTE S.A.

5. Nowy Styl Sp. z o.o.

6. PGL Lasy Państwowe

7. PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K.

8. VOX Sp. z o.o.

9. Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

10. Instytut Badawczy Leśnictwa

11. Politechnika Łódzka

12. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

16. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

17. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wierzymy, że nasza współpraca okaże się niezwykle owocna i pozytywnie wpłynie na rozwój polskiego przemysłu drzewnego. Efekty naszych wspólnych wysiłków powinny być widoczne już niebawem – wszelkie nowości z pewnością pojawiać się będą na naszym blogu. Bądźcie z nami!

Oceń artykuł:

0%
0%
×

podziel się tym artykułem

Wyślij artykuł swoim znajomym