Projekt TechnoPorta | PORTA DRZWI

Projekt TechnoPorta

 

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „TechnoPORTA. Inteligentna, customizowana linia technologiczna do zautomatyzowanej produkcji drzwi technicznych” numer POIR.01.01.02-00-0095/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji skrzydeł drzwiowych technicznych. Linia pilotażowa umożliwi automatyzację procesu produkcyjnego oraz wytwarzanie skrzydeł o gabarytach i wadze znacznie przewyższających dotychczasowe możliwości technologiczne. Wśród modułów wbudowanych do demonstratora znajdzie się także sekcja do postformingu.

Możliwości technologiczne linii pilotażowej stanowią podstawę do opracowania innowacyjnych prototypów drewnianych drzwi technicznych. Będzie to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu hybrydowej technologii wykończenia wąskiej płaszczyzny skrzydła drzwiowego. Zastosowanie nowych materiałów konstrukcyjnych pozwoli opracować prototypy drzwi o najwyższej klasie akustycznej, antywłamaniowej, pasywnych z dodatkową opcją inteligentnych systemów kontroli dostępu.

Tak szeroki wachlarz możliwości technicznych i technologicznych będzie stanowić podstawę do zaoferowania naszym klientom opcji masowej indywidualizacji składanych zamówień. Każde drzwi będą mogły być spersonalizowane poprzez wykonanie frezowań, zastosowanie różnego rodzaju i koloru oklein i obrzeży na poszczególnych płaszczyznach skrzydła, realizację w ponadgabarytowym rozmiarze, wykończenie krawędzi w technologii postformingowej, zastosowanie dowolnych okuć, systemów kontroli dostępu itp.

 

Wartość projektu:         48 975 744,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:       19 590 297,82 PLN

 

LogPorta

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „LogPorta. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w optymalizacji działalności produkcyjno-logistycznej” numer RPWM.01.02.02-28-0011/17 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań, budowa instalacji pilotażowej w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych oraz w kolejnym etapie przygotowanie instalacji na poziomie gotowości do pierwszej produkcji. Opracowane zostanie innowacyjne rozwiązanie gotowe do zastosowania w docelowym systemie. Technologia ta umożliwi maksymalną automatyzację produkcji w obszarze transportu wyrobów od produkcji zlokalizowanej w Ełku oraz dalej do etapu kompletacji/sortowania zleceń i przygotowania ich do wysyłki do klienta (w ramach nowopowstającej inwestycji zlokalizowanej w Nidzicy).

Rozwiązanie opracowane w ramach projektu pozwoli na ograniczenie do minimum ruchów manualnych wykonywanych przez pracowników produkcyjnych na stanowiskach w obszarze montażu w zakładzie Porta w Ełku. Procesy te do tej pory nie były zautomatyzowane. Przewiduje się, że w tym celu zastosowane zostaną zaprojektowane i przystosowane manipulatory lub roboty.

W Nidzicy na etapie sortowania wyrobów przewiduje się wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych systemów i urządzeń takich jak zautomatyzowany system transportowy, manipulatory, układnice i szereg innych. Opracowana technologia „inteligentnego magazynu” umożliwi automatyczną kompletację zleceń. Zamówione przez klientów wyroby będą tam transportowane, a następnie w sposób maksymalnie zautomatyzowany odkładane w pola umożliwiające indywidualny dostęp i pełną identyfikowalność zleceń.

 

Wartość projektu:         18 523 673,91 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:       3 571 870,00 PLN

PortaFRAME

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „PortaFRAME. Inteligentna technologia zautomatyzowanej produkcji customizowanych ościeżnic technicznych” numer POIR.01.01.01-00-0775/18 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych na potrzeby demonstracji innowacyjnej technologii produkcji ościeżnic technicznych. Ideą tej technologii jest zaawansowana automatyzacja procesów przy umożliwieniu customizacji produktów końcowych, istotnie podwyższona wydajność i nowatorskie sterowanie. Linia pilotażowa, na której testowana będzie nowa technologia, powstanie w zakładzie Porta zlokalizowanym w Ełku.

W ramach projektu prowadzone będą także prace mające na celu wytypowanie nowych materiałów, niestosowanych dotychczas w produkcji ościeżnic technicznych. Będą się one charakteryzować m.in. wysoką gęstością i odpornością na wilgoć. Wyniki prac rozwojowych posłużą do opracowania prototypów wyrobów technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów.

Projekt jest ukierunkowany na stworzenie wysokowydajnego i zautomatyzowanego sposobu wytwarzania ościeżnic technicznych, zgodnego z ideą Przemysłu 4.0. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także prace przedwdrożeniowe zmierzające m.in. do stworzenia systemu bazodanowego parametryzującego customizowane cechy ościeżnic technicznych w postaci modeli 3D oraz klasyfikacja produktów wytworzonych za pomocą demonstrowanej technologii.

 

Wartość projektu:         40 771 306,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:       16 617 475,00 PLN

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ